News

180 ton tower crane of Naghsh Jahan complex Fell down

جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل تک پل، جرثقیل دو پل، جرثقیل بلغاری، جرثقیل ضد انفجار، جرثقیل ضد جرقه، جرثقیل، استریت، فروش جرثقیل، ساخت جرثقیل، تعمیر جرثقیل،

در اثر سقوط جرثقیل سنگین وزن ورزشگاه نقش‌جهان و تاور موجود در این ورزشگاه، بخشی از سازه ورزشگاه آسیب دید. با وجود این اتفاق که به برخی کارگران آن صدمه وارد کرده است، فعالیت های عمرانی ادامه دارد اما خساراتی به بخشی از جایگاه های این ورزشگاه وارد شده است.
 

Back