فایلهای آموزشی

فایلهای آموزشی
تعمیر جرثقیل

دستوراالعمل بهره برداری از جرثقیل سقفی

جرثقیل ضد جرقه

جدول کلاس کاری

جرثقیل بلغاری

کلاس عایق بندی

جرثقیل سقفی

کلاس عایق بندی 2

جرثقیل تک پل

مشخصات فنی سیم بکسل