محصولات ItalKrane

محصولات ItalKrane
جرثقیل تک پل

بالابر دوکاره ضد انفجار

جرثقیل دروازه ای

بالابر دوپل ضد انفجار

جرثقیل سقفی

بالابر آویز ضد انفجار

جرثقیل بلغاری

بالابر آویز ضد انفجار Low Headroom