دریافت فایل PDF پروژه ها

شرکت مهندسین صبا تدبیر

جرثقیل سقفی تک پل ضد انفجار و ضد جرقه ( 12)

3 دستگاه جرثقیل سقفی تک پل ضد انفجار و ضد جرقه

شرکت مهندسین صبا تدبیر

جرثقیل سقفی ضد انفجار و ضد جرقه ( 7)

اجرای 3 دستگاه جرثقیل ضد انفجار 3.2 تن

شرکت مهندسین صبا تدبیر

جرثقیل سقفی دو پل 10 تن با دهانه 30 متر ( 18)

3 دستگاه جرثقیل دو پل 10 تن با دهانه 30 متر

شرکت مهرکاران جنوب

جرثقیل سقفی آویز تک پل ( 5)

جرثقیل سقفی تک پل آویز با کنسول 3 متر از هر طرف

طراحی، ساخت و نصب 180 متر تیر حمال

طراحی، ساخت و نصب 180 متر تیر حمال ( 7)

طراحی، ساخت و نصب 180 متر تیر حمال

جرثقیل سقفی تک پل 10 تن و 50 متر تیر حمال

جرثقیل سقفی تک پل 10 تن و 50 متر تیر حمال ( 8)

جرثقیل سقفی تک پل 10 تن و 50 متر تیر حمال

معماران تجارت آفتاب

جرثقیل سقفی دو پل 20 تن مارک استریت انگلستان ( 18)

جرثقیل سقفی 20 تن مارک استریت برای محیط آزاد و دمای 50 درجه محل نصب در شهر بندر عباس

شرکت آبادگران خیام

جرثقیل سقفی دو پل رونشین ( 18)

اجرای دو دستگاه جرثقیل سقفی دو پل رو نشین بلغاری در شهر آبیک

شرکت اگزوز خودرو خراسان (ایران خودرو)

دو دستگاه جرثقیل سقفی دو پل 16 تن و 6.3 تن ( 16)

طراحی و ساخت و نصب 2 دستگاه جرثقیل سقفی 16 تن و 6.3 تن به همراه 180 متر تیر حمال جهت خط لوله سازی شرکت اگزوز خودرو خراسان

آب و برق خوزستان - شرکت سایبر صنعت

جرثقیل سقفی 10 تن استریت محیط آزاد ( 10)

جرثقیل سقفی برای محیط آزاد با ظرفیت 10 تن و دهانه 6 متر دارای کنسول 4 متری با قابلیت بار برداری 10 تن در نوک کنسول محل نصب در شهر اهواز