زیر گروه های مرتبط با محصولات استریت - STREET


بالابر زنجیری

بالابر زنجیری به دلیل حجم کوچک، وزن کم و قیمت ارزان در ظرفیت های کمتر از 5 تن بسیار متداول بوده و با توجه به شرایط صنایع کوچک که به ظرفیت بار برداری کمتر از 5 تن نیاز دارند بدون تردید بالابر زنجیری بهترین انتخاب خواهد بود. شرکت استریت انگلستان بالابر زنجیری را در انواع مختلف شامل دو کاره، چهار کاره با حرکت طولی دستی با موتوری و یا حرکت طولی زنجیری و همچنین در دو طرح اصلی STANDARD HEADROOM و LOW HEADROOM ارایه می کند و سرعتهای متنوع و گروه کاری متنوع بیانگر بازه مناسب تولیدات بالابر زنجیری در شرکت استریت می باشد.

بالابر سیم بکسلی

بالابر سیم بکسلی دارای بیشترین بازار مصرف در بین سازندگان جرثقیل سقفی و همچنین مصرف کنندگان جرثقیل سقفی را دارا می باشد. بالابر سیم بکسلی به دلیل آزادی عمل طراح و سازنده دارای محدودیت ظرفیت باربرداری و یا محدودیت در ارتفاع باربرداری و همچنین محدودیت در سرعت بار بردای نمی باشد و به همین دلیل شاید بتوان گفت که بالابر سیم بکسلی بیش از 95% صنعت جرثقیل سقفی را به خود اختصاص می دهد. شرکت استریت انگلستان بالابر سیم بکسلی را از ظرفیت 2.5 تن تا 25 تن در حالت تک پل آویز و از ظرفیت 2.5 تن تا ظرفیت 200 تن را در انواع طراحی های دو پل رو نشین عرضه می کند.