محصولات /

جرثقیل سقفی

/

جرثقیل سقفی تک پل - آویز

جرثقیل سقفی تک پل - آویز

جرثقیل سقفی تک پل - آویز

جرثقیل سقفی تک پل آویز در حرکت عرضی کاملا مشابه نوع رونشین می باشد و تفاوت اصلی در حرکت این دو نوع جرثقیل سقفی می باشد در جرثقیل سقفی تک پل آویز، بالابر از زیر پل آویزان شده و بر لبه بال پایین پل حرکت می نماید.

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل آویز همانند مدل رونشین دارای ویژگیهای مشابه و البته دارای جند خاصیت متفاوت می باشد:

جرثقیل سقفی تک پل آویز روند تولید سریع را دارا می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز قابلیت اجرا در حالت تک پل برای ظرفیتهای زیر 10 تن را دارد.

وزن مرده کم و ابعاد کوچک و نصب سریع از ویژگیهای خوب جرثقیل سقفی تک پل آویز بوده و باعث می شود تا به سازه کوچکتری نیاز باشد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز قابل نصب زیر سقفهای کوتاه می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز از مدل دو پل ارزانتر بوده ولی از مدل تک پل رونشین گرانتر می باشد.

در سالنهای یکپارچه دارای محدودیت دهانه می باشد ولی جرثقیل سقفی تک پل آویز در سالنهای عریض قابلیت نصب بین چندین دهانه با کمک کلگی واسط را دارد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز قابلیت دسترسی به فضای خارج از دهانه به صورت کنسول را دارد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز در ظرفیت بالاتر از 10 تن و دهانه بالاتر از 20 متر توصیه نمی شود.

 

در جرثقیل سقفی تک پل آویز نیز به منظور استفاده بیشینه از فضا مدلهای مختلفی از اتصال بین پل و کلگی توسعه یافته است که در ادامه تشریح شده است:

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی

با توجه به ویژگیها و مزایای ذکر شده استفاده از جرثقیل سقفی تک پل آویز برای ظرفیتهای زیر 10 تن ودر شرایط محیطی خاص بسیار سودمند می باشند.

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل, جرثقیل سقفی