محصولات /

جرثقیل دروازه ای

/

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای

انواع جرثقیل دروازه ای:

جرثقیل دروازه ای تک پل
جرثقیل دروازه ای دو پل

جرثقیل دروازه ای نیز همانند جرثقیل سقفی، دارای دو دسته بندی اصلی تک پل و دو پل می باشد.

تفاوتهای اصلی بین جرثقیل سقفی تک پل و جرثقیل سقفی دو پل نیز در جرثقیل دروازه ای تک پل و جرثقیل دروازه ای دو پل وجود دارد. جرثقیل دروازه ای تک پل نیز بیشتر برای ظرفیتهای زیر 10 تن و دهانه های کمتر از 20 متر استفاده می شود و جرثقیل دروازه ای دو پل نیز برای ظرفیتهای بالاتر از 5 تن و دهانه های بیشتر از 12 متر کاربرد دارد.

 

جرثقیل دروازه ای, جرثقیل سقفی

جرثقیل نیم دروازه ای:
در مواردی که جرثقیل دروازه ای در مجاورت سالن اجرا شود این امکان وجود دارد که در یکسو ستون اجرا شده و کلگی و چرخ جرثقیل دروازه ای بر روی زمین حرکت کند و در سمت دیگر به صورت جرثقیل سقفی کلگی و چرخ بر روی تیرحمال حرکت کند و به این طرح از جرثقیل دروازه ای اصطلاحا جرثقیل نیم دروازه ای گفته می شود. استفاده از جرثقیل نیم دروازه ای می تواند موجب صرفه جویی در هزینه گردد و همچنین امکان استفاده بیشینه از فضا را فراهم آورد.

جرثقیل دروازه ای, جرثقیل سقفی

در روند طراحی، ساخت و نصب جرثقیل دروازه ای (تک پل یا دو پل) و یا جرثقیل نیم دروازه ای (دو پل یا تک پل) لازم است تا به نکات کلیدی زیادی توجه شود که برخی از این موارد در زیر ذکر شده است:

در جرثقیل دروازه ای دو پل لازم است تا فاصله پلها از یکدیگر با دقت انتخاب شود.

در جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای لازم است تا طول کلگی و فاصله چرخها با دقت محاسبه شود.

انتخاب زاویه بین ستونها در جرثقیل دروازه ای بسیار مهم است.

لازم است تا ستونها در برابر تنش و کمانش کنترل شوند.

کلیه قسمتهای سازه ای در برابر تنش در همه نوع جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای باید کنترل شود.

در جرثقیل دروازه ای علاوه بر کنترل خیز وسط دهانه جرثقیل که در جرثقیل سقفی متداول است لازم است تا خیز مجاز در بخشهای مختلف سازه کنترل شود.

طراحی اتصالات در انواع مختلف جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای بسیار مهم است.

اثر باد بر روی توان موتورهای حرکت طولی و عرضی جرثقیل دروازه ای بسیار تاثیرگزار است.

لازم است تا جرثقیل دروزاه ای در مقابل اثر باد و همچنین نیروهای زلزله در برابر واژگونی کنترل شود.

توصیه می شود تا تجهیزات موتوری و برقی جرثقیل دروزاه ای به منظور حفاظت در برابر تابش مستقیم آفتاب و یا در برابر بارش باران مجهز به سایبان مناسب باشند.

لازم است تا مسیر دسترسی استاندارد برای دسترسی به تجهیزات موتوری و برقی جرثقیل دروازه ای تعبیه شود.

کلیه مراحل ساخت جرثقیل دروازهای می بایست با دقت مضاعف و منطبق بر استاندارد اجرا شود و رعایت تلورانسهای استانداردی در پروسه ساخت و نصب جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای الزامی است.

توجه و بکار بستن موارد مذکور و همچنین برخی نکات دیگر در گرو دانش مهندسی و تسلط بر الزامات استانداردی و همچنین تجربه طولانی مدت نیروهای انسانی می باشد.

 

ویژگیهای جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای در فضای آزاد بسیار کارا می باشد.

جرثقیل دروازه ای را می توان در حالت تک پل و دوپل اجرا کرد.

جرثقیل دروازه ای موجب تسریع عملیات بارگیری و تخلیه در مناطق صنعتی می شوند.

در موارد خاص می توان جرثقیل دروازه ای را با یک ستون و در حالت تک پل اجرا نمود.

اجرای کنسول در جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای امکان دسترسی به فضای خارج از دهانه را فراهم می آورد.

برای دسترسی به تجهیزات جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای می توان در حالت دوپل راهرو تعمیراتی اجرا نمود.

برای تسهیل در اپراتوری جرثقیل دروازه ای و جرثقیل نیم دروازه ای می توان کابین اپراتوری و یا سکوی حمل اپراتور اجرا نمود.

قابلیت ارایه طراحی های متنوع برای دستیابی به اهداف مورد نظر در اجرای جرثقیل دروازه ای وجود دارد.

 

جرثقیل دروازه ای, جرثقیل سقفی

جرثقیل دروازه ای, جرثقیل سقفی

جرثقیل دروازه ای, جرثقیل سقفی