محصولات /

جرثقیل سقفی

/

جرثقیل سقفی دو پل - آویز

جرثقیل سقفی دو پل - آویز

جرثقیل سقفی دو پل - آویز

سیستم حرکت کالسکه و بالابر بر روی جرثقیل سقفی دو پل رونشین و جرثقیل سقفی دو پل آویز مشابه یکدیگر می باشد و در هر دو کاسکه دو پل بر روی ریلهای تعبیه شده بر روی جرثقیل سقفی دو پل حرکت می کند. البته یک روش دیگر نیز در اجرای جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد که در آن حرکت عرضی نیز به صورت آویز (مشابه جرثقیل تک پل) اما از نوع دو پل می باشد، و تفاوت اصلی در این دو نوع جرثقیل سقفی به حرکت طولی آنها مربوط می شود که در جرثقیل سقفی دو پل رونشین بر روی تیر حمال  ریل طولی تعبیه شده و کلگی و چرخها بر روی ریل طولی حرکت می کنند ولی در جرثقیل سقفی دو پل آویز چرخهای حرکت طولی بر روی بال پایین تیرحمال قرار گرفته و بر روی آن حرکت می کند.

 

جرثقیل سقفی دو پل

جرثقیل سقفی دو پل آویز دارای ویژگیها و مشخصه های فنی زیر می باشد:

پروسه ساخت و مونتاژ در جرثقیل سقفی دو پل آویز دقیق بسیار دقیق می باشد.

جرثقیل سقفی دو پل آویز را می توان تا ظرفیت 20 تن اجرا نمود.

نصب جرثقیل سقفی دو پل آویز بسیار دقیق می باشد.

قابلیت اجرای راهروی تعمیرات  نگهداری در جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد.

قابلیت نصب کابین در جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد.

قابلیت نصب چندین بالابر بر روی یک کالسکه در جرثقیل سقفی دو پل آویز برای فراهم کردن شرایط بهره برداری خاص وجود دارد.

در جرثقیل سقفی دو پل آویز می توان چندین کالسکه . بالابر مستقل بر روی جرثقیل اجرا نمود.

قابلیت نصب بالابر و کالسکه آویز در زیر پل جرثقیل دو پل آویز وجود دارد.

جرثقیل سقفی دو پل آویز برای نصب زیر سقفهای کوتاه بسیار مناسب است.

جرثقیل سقفی دو پل آویز معمولا برای ظرفیت کمتر از 20 تن و دهانه کمتر از 20 متر مناسب می باشد.

در جرثقیل سقفی دو پل آویز می توان با نصب بالابر True Vertical Lift به خاصیت عدم جابجایی قلاب رسید.

یکی از ویژگیهای درخشان و متمایز کننده جرثقیل سقفی دو پل آویز قابلیت نصب بین چندین دهانه با کمک کلگی واسط می باشد که با این روش می توان بدون محدودیت سالنهای بسیار عرض را نیز پوشش داد.

یکی دیگر از ویژگیهای درخشان جرثقیل سقفی دو پل آویز قابلیت دسترسی به فضای خارج از دهانه به صورت کنسول می باشد.

جرثقیل سقفی دو پل آویز در مقایسه با نوع رونشین دارای قیمت بالاتر می باشد.

در جرثقیل سقفی دو پل آویز نیز برای استفاده بهینه از فضا روشهای اتصال متنوعی بین پل و کلگی توسعه یافته است که به شرح زیر می باشد.

 

 

جرثقیل سقفی دو پل, جرثقیل سقفی


با توجه به ویژگیها و مزایای ذکر شده استفاده از جرثقیل سقفی دوپل آویز برای ظرفیتهای بالای 5 تن و در شرایط محیطی خاص بسیار سودمند می باشند.

جرثقیل سقفی دو پل, جرثقیل سقفی