محصولات /

جرثقیل سقفی

/

جرثقیل سقفی تک پل - رونشین

جرثقیل سقفی تک پل - رونشین

جرثقیل سقفی تک پل - رونشین

سیستم حرکت در عرض سالن در جرثقیل سقفی تک پل، به این شکل است که بالابر از لبه بال پایین پل جرثقیل سقفی تک پل آویزان شده و بر لبه بال پایین پل حرکت می نماید.

جرثقیل سقفی تک پل دارای ویژگیها و مشخصه های فنی می باشد که در برخی موارد بهترین انتخاب در گزینه های موجود از انواع جرثقیل سقفی می باشد:

طراحی، ساخت و نصب جرثقیل سقفی تک پل رو نشین بسیار سریع می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل رو نشین دارای وزن مرده کمی بودده و موجب می شود تا به سازه سبکتری برای نصب آن نیاز باشد.

جرثقیل سقفی تک پل دارای ابعاد کوچک بوده و به همین دلیل فضای کمی اشغال می کند و در نتیجه امکان دسترسی به کناره ها فراهم می شود.

جرثقیل سقفی تک پل را در سالنهایی که دارای سقف کوتاه می باشند به راحتی می توان نصب کرد.

جرثقیل سقفی تک پل رونشین در بازه ظرفیت کمتر از 10 تن و دهانه کمتر از 20 متر در مقایسه با جرثقیل سقفی دو پل ارزانتر می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل رونشین را عموما در ظرفیت کمتر از 16 تن و دهانه کمتر از 20 متر اجرا می نمایند.


انواع اتصال بین پل و کلگی

در اجرا ی جرثقیل سقفی تک پل رونشین و با توجه به نیاز دسترسی به حداکثر فضا و بالاترین نقطه قلاب با توجه به مشخصات محل نصب با ارایه طراحی های مختلف می توان انواع مختلف اتصال را بین پل و کلگی برقرار کرد. برخی از اتصالات متداول در تصویر زیر مشخص شده اند:

جرثقیل سقفی

با توجه به ویژگیها و مزایای ذکر شده استفاده از جرثقیل سقفی تک پل رو نشین برای ظرفیتهای کمتر از 16 تن و دهانه زیر 20 متر بسیار متداول و مقرون به صرفه می باشد.

هرچند شرکت استریت انگلستان بالابرهای آویز را تا ظرفیت 25 تن نیز تولید می کند، تولید جرثقیل سقفی تک پل رو نشین با ظرفیت بالاتر از 16 تن معمولا  مقرون به صرفه نخواهد بود و تنها برای موارد خاص توصیه می گردد.

 

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

 

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی