محصولات /

جرثقیل سقفی

/

جرثقیل سقفی دو پل - رونشین

جرثقیل سقفی دو پل - رونشین

جرثقیل سقفی دو پل - رونشین

در جرثقیل سقفی دو پل / جرثقیل رونشین همانطور که انتظار می رود تعداد دو دستگاه پل جرثقیل سقفی که بر روی آنها ریل گذاری شده است، وجود دارد که در نهایت بالابر و کالسکه دو پل بر روی ریلهای مذکور حرکت می کند.

جرثقیل سپانو, جرثقیل سقفی, جرثقیل دروازه ای

با توجه به موارد کاربری جرثقیل سقفی دو پل / جرثقیل رونشین، ویژگیها و مشخصات خاصی را برای آن می توان شمرد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

پروسه تولید جرثقیل سقفی دو پل بسیار دقیق می باشد.

می توان در عرض یک از پلهای جرثقیل سقفی دو پل راهرو تعمیراتی نصب نمود که تکنسینهای فنی در مواقع نیاز به تمام تجهیزات جرثقیل سقفی دو پل دسترسی داشته باشند.

می توان در محیطهای با آلودگی  بالا و یا محیط ها ی خطرناک و یا محیط با دمای بالا و یا در مواردی که جرثقیل سقفی دارای سرعت حرکتی بالایی باشد برای اپراتور کابین مجهز به تهویه مطبوع نصب نمود.

در مواردی که نیاز باشد می توان چندین بالابر را با کاربری های مختلف بر روی یک کالسکه قرار داد و یا چندین کالسکه با قابلیتهای مختلف را در کنار هم بر روی جرثقیل سقفی دو پل نصب نمود. به خصوص وقتی که نیاز به حرکت چرخشی کالسکه و به دنبال آن دوران بار باشیم جرثقیل سقفی دو پل / جرثقیل رونشین بهترین راهکار خواهد بود.

در مواردیکه نیاز باشد که در سالن جرثقیل سقفی دو پل نصب شود و در این حال نیاز باشد که بیشترین دسترسی به کناره ها و یا حتی فضای خارج از دهانه سالن پوشش داده شود بدون تردید جرثقیل سقفی دو پل / جرثقیل رونشین بهترین گزینه خواهد بود و می توان یک یا چند بالابر تک پل آویز را در زیر یکی از پلهای جرثقیل سقفی دو پل نصب کرد.

جرثقیل سقفی دو پل دارای محدودیت در ظرفیت بار برداری و یا دهانه سالن نمی باشد.

تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی دو پل رونشین بسیار آسانتر از جرثقیل های سقفی تک پل آویز می باشد.

در کاربری جرثقیل سقفی رونشین دو پل دقت و امنیت کاری بالاتری وجود دارد

در مواردیکه نیاز به باربرداری بسیار دقیق و بدون جابه جایی قلاب در راستای عرضی باشد بدون تردید بهترین گزینه استفاده از جرثقیل سقفی دوپل می باشد.

معمولا جرثقیل سقفی دو پل در ظرفیتهای زیر 10 تن و دهانه کمتر از 10 متر نسبت به جرثقیل سقفی تک پل غیر اقتصادی خواهد بود.

 

انواع اتصال بین پل و کلگی

با توجه به اینکه همواره استفاده بهینه از فضا منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه خواهد شد، در صنعت جرثقیل سقفی نیز دسترسی به کناره ها و همچنین بیشترین ارتفاع قلاب جرثقیل سقفی همواره مطلوب می باشد و به همین دلیل طراخی های مختلفی در اتصال بین پل و کلگی جرثقیل سقفی دو پل رونشین توسعه یافته است.

 

جرثقیل سقفی

با توجه به ویژگیها و مزایای ذکر شده، جرثقیل سقفی دو پل و یا جرثقیل دو پل رونشین برای ظرفیتهای بیشتر از 10 تن با دهانه بالاتر از 15 متر بسیار متداول و مقرون به صرفه می­باشد.

همچنین قابلیت نصب راهرو تعمیرات و نگهداری به عنوان یکی از مزیتهای مهم جرثقیل سقفی دو پل / رونشین به شمار می رود که انجام تعمیرات و بازرسی های دوره ای را تسهیل مینماید.

 

جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی دو پل (رونشین)

جرثقیل سقفی دو پل (رونشین)