اجرای تست چسبندگی رنگ جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل تک پل، جرثقیل دو پل، جرثقیل بلغاری، جرثقیل ضد انفجار، جرثقیل ضد جرقه، جرثقیل، استریت، فروش جرثقیل، ساخت جرثقیل، تعمیر جرثقیل،

تست چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی

به منظور حصول اطمینان از اینکه رنگ بصورت صحیح روی سطح سازه فلزی جرثقیل سقفی قرار گرفته میبایست چسبندگی رنگ روی سطح را تست و بررسی نمود.

 طریقه های متفاوتی برای تست چسبندگی موجود میباشد که معمول ترین آنها روش تست X-CUT یا دو خط متقاطع جهت تجهیزات فلزی رنگ آمیزی شده با ضخامت بالاتر از 125 میکرون و متد دیگر روش برش عرضی یا Cross-Cut برای سطوح نرم غیر فلزی مانند پلاستیک و چوب (ISO 2409 ) در آزمایشگاه و رنگ آمیزی با ضخامت رنگ کمتر از 125 میکرون و سپس در هر دو روش استفاده از چسب نواری حساس به فشار (Permacel 99) بر روی بریدگی ایجاد شده بر روی فیلم رنگ و ارزیابی آن میباشد(ASTM D 3359-09).

طریقه آزمون الف (X-Cut):

این روش اغلب برای تجهیزات رنگ آمیزی شده با ضخامت بالا استفاده می شود.برای انجام این آزمون بایست بخشی از رنگ که ایراد سطحی نداشته و عاری از هرکونه آلودگی باشد انتخاب نمائید.با کمک خط کش فلزی و چاقو یا کاتر تیز دو خط متقاطع با زاویه بین 30 تا 45 درجه کنید.برش ایجاد شده بایستی بنحوی باشد که بعد از بار اول خراش به سطح فلز برسد.سپس وسط یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض 25 میلیمتر و طول 75 میلیمتر را در مرکز تقاطع قرار داده و دو طرف آنرا در حهت زاویه کوچک ایجاد شده می چسبانیم.برای حصول اطمینان از چسبیدن چسب آنرا با پاک کن انتهای مداد مالش میدهیم.پس از گذشت مدت زمان 30±90 ثانیه از چسباندن چسب ، نوار چسب پرماسل 99 را به سرعت و بدون تکان اضافی دست و با زاویه 180 درجه چسب بر روی خودش به طرف زاویه کوچکتر بکشید.آزمایش را حداقل 2 بار انجام دهید.اختلاف تا 1 درجه قابل قبول می باشد.کیفیت چسبندگی در این روش از درجه 0 تا 5 مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته مهم : زمان لازم برای خشک شدن رنگ باید سپری شده باشد.

 

X-CUT

طریقه آزمون ب (Cross-Cut):

این روش اغلب برای آزمون تست چسبندگی در آزمایشگاه متداول می باشد. پس از حصول اطمینان از سپری شدن زمان خشک شدن رنگ بوسیله دستگاه برش متقاطع Cross-Cut)) 11 تیغه جهت ضخامت رنگ خشک کمتر از 50 میکرون و یا 6 تیغه برای ضخامت رنگ خشک بین 50 تا 125 میکرون دو شیار بصورت شبکه عمود برهم به طول تقریبی 40 میلیمتر ایجاد مینمائیم. شیار ایجاد شده بایستی بنحوی باشد که بعد از بار اول خراش به سطح فلز برسد.سپس وسط یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض 25 میلیمتر و طول 75 میلیمتر را در مرکز تقاطع قرار داده و دو طرف آنرا می چسبانیم.برای حصول اطمینان از چسبیدن چسب آنرا با پاک کن انتهای مداد مالش میدهیم.پس از گذشت مدت زمان 30±90 ثانیه از چسباندن چسب ، نوار چسب پرماسل 99 را به سرعت و بدون تکان اضافی دست و با زاویه 180 درجه چسب بر روی خودش بکشید.آزمایش را حداقل 2 بار انجام دهید.کیفیت چسبندگی در این روش را از میزان و نحوه جداشدن رنگ ارزیابی می کنیم.

 

 

 

CROSS-CUT

 

PERMACEL 99 TAPE

 

نتایج آزمون

نتیجه تست

درصد جدایش رنگ

طبقه بندی

کناره شیارها کاملا صاف بوده و اثری از کنده و جدا شدن رنگ دیده نمی شود

0

5B

در نقاطی از تقاطع داخلی خطوط متقاطع ، اثر کنده شدن بسیار جزئی روی برش ها دیده می شود

5

4B

رنگ در امتداد لبه های شیارها یا در نقاطی از داخل تقاطع ها و یا در صورت امکان بعضی از مربع ها بطور کلی یا جزئی جدا شده اند.

5-15

3B

کنده شدن رنگ روی اغلب نواحی برش خورده اتفاق افتاده است و یا بعضی از مربع ها بطور جزئی یا کامل جدا شده اند.

15-36

2B

لایه رنگ در خارح نقاط داخلی تقاطع ها به صورت نوارهای پهنی جدا شده و یا بعضی از مربعات بطور جزئی و یا کلی جدا شده اند.

35-65

1B

لایه رنگ در خارح نقاط محدوده تقاطع ها به صورت نوارهای پهنی جدا شده (نقاط دورتر از خراش)

>65

0B

 

 

 

بازگشت به اخبار